Harbour Grand Hong Kong 4.0

Causeway Bay, Île de Hong Kong, Hong Kong
Viewing Deck at the Harbour Grand Hong Kong
 
Related